DIRTSYNDICATE  KUNST

DirtSyndicate Kunst Groningen voor al uw Kunst!
Tijdens mijn studie Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen kwam ik erachter dat de praktische kant van de beeldende kunst mij meer trok dan de wetenschappelijke. Na beëindiging van deze studie richtte ik mij meer en meer op het vrije kunstenaarschap.


LEVEN EN DOOD

In deze serie schilderijen richt ik mij op de dood en het weer tot leven wekken van overleden personen. Egyptische mummies en veenlijken worden daarbij als uitgangspunt gebruikt.

Living Dead
Door middel van collagetechnieken en met behulp van verf, beits, was en zand lijkt het leven opnieuw in de dode lichamen terug te keren. Dit wordt nog eens versterkt door deze ‘gereanimeerden’ in een iconenlijst te plaatsen, alsof het een dierbaar persoon betreft die ook na de dood nog nadrukkelijk aanwezig blijft. Monochrome, gedempte natuurkleuren kenmerken deze serie.

 

 

Devotie
Dit werk kenmerkt zich door een sterke verwijzing naar het geloof. De aanbidding staat hierbij centraal. In dit altaar-drieluik  zijn Mischwesen afgebeeld die verwijzen naar de katholieke godsdienst. De eenhoorn staat voor de maagd Maria. De Basilisk is de duivel en de Griffioen de bewaker van het Goddelijke.

 

Vodou
Voudou is een officiële godsdienst van het land Haïti. Zij is gebaseerd op de West-Afrikaanse vodun-religie, die door de slavernij in Haïti en andere Caraïbische landen terecht is gekomen. Op Haïti ontstond zo de religie vodou. Zij is afgeleid van Vodun wat de officiële godsdienst in het West-Afrikaanse land Benin is. Voodoo is de variant die bestaat in Louisiana net als hoodoo, wat vooral de kruidengeneeskunst en magische kant is van voodoo.
In de Haïtiaanse vodou erkent men één God, Bondye of Gran Met, waarmee deze religie zich schaart onder de monotheïstische godsdiensten. Ieder mens heeft een lichaam en twee zielen. De ti-bon-ange: de ‘kleine goede engel’, en de persoonlijke ziel de gwo-bon-ange: de grote goede engel. Het is een soort universele ziel van een persoon, ook wel de dubbel genoemd. De persoon is onsterfelijk middels die gwo-bon-ange die, in de loop der tijd, kan opgaan in de loa. De ti-bon-ange is de ziel die in het hoofd huist, en die weggaat wanneer een priester, priesteres of serviteur in trance gaat.

In de devotie kastjes worden voorwerpen samengebracht die allemaal op de een of andere wijze symbolisch naar de dood en het tot leven wekken verwijzen. Daarbij wordt een link gelegd met zombies en de voodoo-cultus. Voor dit drie-dimensionale werk wordt gebruik gemaakt van allerlei gevonden objecten die in de kastjes een bepaalde plaats worden toegekend. Het geheel wordt dan in felle kleuren beschilderd met behulp van allerlei voorhanden zijnde materialen. In spontane toetsen worden dan nog eens spreuken en bezweringen aangebracht. Zij zorgen ervoor dat het proces van wederopstanding tot een succes wordt.

 

LANDSCHAP
Een ander onderwerp waarop mijn onderzoek zich richtte was het Landschap. Een ideaal onderwerp om met materialen, oppervlaktebehandeling, verfkeuze en kleurgebruik uit te experimenteren.
Het zijn min of meer abstracte werken die door het kleurgebruik en verfbehandeling niet alleen de essentie van het landschap weergeven, maar ook een gevoel weten over te brengen. Kleurcombinaties zijn daarbij van essentieel belang, hierin kristalliseert zich een dreigende ondertoon. De levendige verftoets zorgt voor een krachtig dynamisch en expressief aspect.

Zonder Horizon
De horizon, ook kim of gezichts-einder genoemd, is de denkbeeldige lijn die het aardoppervlak voorstelt. Het is de lijn waar het aardoppervlak en de lucht elkaar lijken te raken. Maar die ook lucht en aarde scheidt. 

DirtSyndicate Kunst Groningen voor al uw Kunst!

 

FORMA AKTUA
Mijn belangrijkste nevenactiviteit gedurende deze jaren van ontwikkeling tot vrij kunstenaar was het werk bij Pinakotheek Forma Aktua. Deze instelling, die draaiende gehouden wordt door deskundige vrijwilligers (vnl. kunstenaars), houdt zich bezig met het organiseren van exposities, het uitvoeren van opdrachten, en adviseren en begeleiden van kunstenaars.Eind jaren tachtig ben ik begonnen met het vrijwilligerswerk bij Forma Aktua Pinakotheek. Henri de Wolf, oprichter van de Pinakotheek, was twee jaar daarvoor overleden.
Mijn studie Kunstgeschiedenis had ik afgerond, maar daar een baan in vinden was destijds geen sinecure. Omdat ik naast mijn studie me had toegelegd op het vrije kunstenaarschap leek het mij wel wat om bij een galerie vrijwilligerswerk te verrichten. Forma Aktua zat te springen om mensen die de galerie draaiende wilden houden in de chaotische tijd na de dood van Henri.

DirtSyndicate Kunst Groningen voor al uw Kunst!

Eigentijdse beeldende kunst bereikbaar maken voor een groot publiek, dat was het doel van schilder, graficus, performer en jazzmusicus Henri de Wolf toen hij Stichting Forma Aktua Pinakotheek in 1981 oprichtte. Dit voornemen resulteerde vanaf 1983 in een galerie: Forma Aktua Pinakotheek.


DirtSyndicate Kunst Groningen voor al uw Kunst!
De galerie was bedoeld als basis voor de vele projecten waar Henri de Wolf aan werkte. De eerste locatie, zijn atelier aan de Schoolstraat, was daarbij zowel werkplaats als ontmoetingsruimte voor kunstenaars en kunstliefhebbers. De nadruk lag op de grafische kunst. In 1986 werd een pand aan de Ebbingestraat het onderkomen. Sinds die tijd, heb ik mij ingezet voor de galerie. En ook nu nog lever ik mijn bijdrage. In het begin was een van mijn taken het maken van interviews met de kunstenaars voor het periodiek Forma Aktueel. Vanaf 1988 tot begin jaren negentig ben ik bij diverse kunstenaars op bezoek geweest om het verhaal dat ze te vertellen hadden vast te leggen met een eenvoudig cassetterecordertje. Meteen nam ik ook de kans waar om er een mooi plaatje bij te schieten. Na de worsteling met de geluidsband en een avondje donkere kamer, was de Forma Aktueel weer een artikel rijker.


DirtSyndicate Kunst Groningen voor al uw Kunst!
In 1996 verhuisde de Pinakotheek opnieuw, nu naar het huidige pand aan de Nieuwstad. In 1997 werd voor het pand het kunstwerk ‘Vlag voor 4 en 5 mei’ neergezet. Dit metalen monumentale werk is een ontwerp van Henri de Wolf uit de jaren tachtig en destijds geschonken aan de stad. Na jarenlang in een opslag te hebben gelegen, kwam het min of meer thuis. Sindsdien is de vlag ook het beeldmerk van Forma Aktua.

www.forma-aktua.nl

DirtSyndicate Kunst Groningen voor al uw Kunst!