Privacy
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft DirtSyndicate de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In deze privacy verklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Deze verklaring wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Website is beveiligd met SSL
SSL zorgt ervoor dat uw bezoekers uw website veilig kunnen bezoeken en veilig informatie kunnen doorsturen via HTTPS. SSL

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren
Op deze website staan geen formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden dus niet opgeslagen maar worden gemaild naar de eigenaar die de gegevens moet verwerken. Dit is een mailbox waar alleen de eigenaar toegang tot heeft.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we nog geen gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Studio Futuro zal in de toekomst een bewerkersovereenkomst met Google sluiten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) zal worden uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij genoodzaakt om back-ups te maken. Het is niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn. Mocht het noodzakelijk zijn om de website te herstellen vanaf een backup dan worden uw gegevens alsnog gecorrigeerd of verwijderd.

Cookies
Studio Futuro zal in de toekomst gegevens registreren over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Studio Futuro de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon nog niet geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.