Kunst

Living Dead
In deze serie schilderijen richt ik mij op het sterven en weer tot leven wekken van mensen. Egyptische mummies en veenlijken worden daarbij als uitgangspunt gebruikt. Door middel van collagetechnieken en met behulp van verf, beits, was en zand lijkt het leven opnieuw in de dode lichamen terug te keren.

Alive Condemned

Dit wordt nog eens versterkt door deze ‘gereanimeerden’ in een iconenlijst te plaatsen, alsof het een dierbaar persoon betreft die ook na de dood nog nadrukkelijk aanwezig blijft. Monochrome, gedempte natuurkleuren kenmerken deze serie.
Een aantal werken op kleiner formaat onderscheiden zich door minder uiteenlopend
materiaalgebruik en door fellere kleuren. Deze schilderijen behandelen veelal een religieus onderwerp.

Alive Mummie Lijkbidder III copy      Koning

 

Forma Aktua
Eind jaren tachtig ben ik begonnen met het vrijwilligerswerk bij Forma Aktua Pinakotheek. Henri de Wolf, oprichter van de Pinakotheek, was twee jaar daarvoor overleden.
Mijn studie Kunstgeschiedenis had ik afgerond, maar daar een baan in vinden was destijds geen sinecure. Omdat ik naast mijn studie me had toegelegd op het vrije kunstenaarschap leek het mij wel wat om bij een galerie vrijwilligerswerk te verrichten. Forma Aktua zat te springen om mensen die de galerie draaiende wilden houden in de chaotische tijd na de dood van Henri.

Schoolstraat.gray

Eigentijdse beeldende kunst bereikbaar maken voor een groot publiek, dat was het doel van schilder, graficus, performer en jazzmusicus Henri de Wolf toen hij Stichting Forma Aktua Pinakotheek in 1981 oprichtte. Dit voornemen resulteerde vanaf 1983 in een galerie: Forma Aktua Pinakotheek.

FA Ebbinge

De galerie was bedoeld als basis voor de vele projecten waar Henri de Wolf aan werkte. De eerste locatie, zijn atelier aan de Schoolstraat, was daarbij zowel werkplaats als ontmoetingsruimte voor kunstenaars en kunstliefhebbers. De nadruk lag op de grafische kunst. In 1986 werd een pand aan de Ebbingestraat het onderkomen. Sinds die tijd, heb ik mij ingezet voor de galerie. En ook nu nog lever ik mijn bijdrage. In het begin was een van mijn taken het maken van interviews met de kunstenaars voor het periodiek Forma Aktueel. Vanaf 1988 tot begin jaren negentig ben ik bij diverse kunstenaars op bezoek geweest om het verhaal dat ze te vertellen hadden vast te leggen met een eenvoudig cassetterecordertje. Meteen nam ik ook de kans waar om er een mooi plaatje bij te schieten. Na de worsteling met de geluidsband en een avondje donkere kamer, was de Forma Aktueel weer een artikel rijker.

Galerie buiten

In 1996 verhuisde de Pinakotheek opnieuw, nu naar het huidige pand aan de Nieuwstad. In 1997 werd voor het pand het kunstwerk ‘Vlag voor 4 en 5 mei’ neergezet. Dit metalen monumentale werk is een ontwerp van Henri de Wolf uit de jaren tachtig en destijds geschonken aan de stad. Na jarenlang in een opslag te hebben gelegen, kwam het min of meer thuis. Sindsdien is de vlag ook het beeldmerk van Forma Aktua.