Illustratie

De illustratie is een unieke kunstvorm die niet wordt bepaald door een specifieke techniek, maar door zijn context. Illustratie is geworteld in het open domein van de populaire media.
Met een rijke geschiedenis en een moderne, eigentijdse vorm. Illustratie brengt concepten en verhalen tot leven. Of het nu digitaal of met de hand gemaakt is, de illustratie kan zowel een meesterlijk kunstwerk en een praktische zakelijke toepassing zijn.

Stormachtig             08 Illustratie Diepzee 5

Onder invloed van de grafische vormgeving zien we dat het illustratieve werk
steeds frequenter en belangrijker wordt. Wanneer er bij een grafische ontwerp-
opdracht een illustratie vereist word, en er geen illustrator voorhanden
is, dan wordt er zelf geïllustreerd. Dit zou gaandeweg een steeds belangrijkere stimulans worden om zelf te illustreren. Uitgangspunt bij de illustraties is dat het beeld niet puur autonoom werkt, maar in samenspraak met de andere elementen zijn dienst vervult.

Twin Peaks      VentilaTor