Grafische Vormgeving

Grafische Vormgeving, ook wel communicatie-ontwerp, is de kunst en de praktijk van het vertalen van ideeën en ervaringen naar visuele en tekstuele inhoud.
Een grafisch ontwerper is iemand die zorgt voor visuele concepten. Hij maakt ideeën die inspireren, communiceren, informeren en boeien. Hij zorgt dat een organisatie herkenbaar wordt, door het selecteren van kleuren, beelden en een logo.

Huisstijl
De huisstijl van een organisatie of bedrijf is een consistente presentatie naar buiten toe, vaak de eerste kennismaking voor klanten en belangrijk voor de uitstraling. Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen de ruime en de enge definitie van huisstijl. Vormgeving van een bedrijf of organisatie die in alle visuele uitingen wordt toegepast. Deze uitingen voldoen aan vooraf vastgelegde regels over het gebruik van lettertypes, kleur en grootte van het logo. Een huisstijl geeft het bedrijf of organisatie een ‘eigen’ gezicht. Denk hierbij aan drukwerk, logo’s op bedrijfspanden, advertenties en belettering van bedrijfswagens.

Bultjebriefpapier    Bultjevisitevoor

Affiche
Een affiche of aanplakbiljet (ook wel poster genoemd) is een biljet dat aangeplakt is of opgehangen dient te worden om de daarop, meestal in gedrukte vorm, vermelde bekendmaking of (reclame)boodschap ter kennis te brengen. Men kan een onderverdeling maken in affiches met letters en beelden. Bij de eerste categorie is de tekst, bij de tweede het beeld hoofdzaak. Met artistieke middelen wordt een boodschap overgebracht op de mensen. Dat is een uitdaging voor kunstenaars geworden om ons te overladen met een onuitputtelijke reeks van al dan niet kunstzinnig uitgevoerde posters.

Crucible     R&J     Frankenstein2

Folder
Een folder of vouwblad is drukwerk dat bestaat uit één blad dat één of meerdere malen is gevouwen, of meerdere bladen die eenmaal zijn gevouwen (uit het Engels: to fold = vouwen),
vaak tot een boekje dat niet groter is dan A5.
Een folder onderscheidt zich van ander drukwerk in boekvorm doordat het meerdere pagina’s heeft maar niet is gebonden. Ook een ongevouwen blad bestaande uit slechts 1 vel papier (zoals een pamflet voor reclame en propaganda) wordt vaak folder genoemd, hoewel hiervoor ook de benamingen flyer en strooibiljet gangbaar zijn.
Een brochure is een boekje, veelal in gedrukte vorm, van geringe omvang. Een brochure bestaat – in tegenstelling tot een folder – uit meerdere vellen gevouwen papier, die in de rug bijeengehouden worden (“gebrocheerd zijn”) met behulp van bijvoorbeeld nietjes. Het aantal pagina’s is altijd een veelvoud van vier.

MAS folder 2   MAS folder 1

 

MAS folder 3

Boeken
Een boek in traditionele zin is een samengevoegde stapel papier met tekst en/of afbeeldingen. Daarnaast wordt met de term de betreffende informatie, of een soortgelijke verzameling informatie, aangeduid. Het woord boek is vermoedelijk afkomstig van het Germaanse woord voor beuk, boche. De omslagen van de eerste boeken werden namelijk gemaakt van een rechthoekig stuk (beuken)hout. Het Griekse woord biblia (boeken) is het meervoud van biblion dat oorspronkelijk ‘papyrusje’ betekende, het materiaal waarop in de oudheid meestal werd geschreven, en later werd gebruikt als aanduiding van papier, geschrift, boek(rol).

Beka Omslag MM W R